Regulamin strony www.michalnieruchomosci.pl

    Regulamin niniejszy określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego,  Biura Pośrednictwa w  obrocie   Nieruchomościami " Michał "  o nazwie ;                              michalnieruchomosci.pl

             - DEFINICJE:

       Serwis - internetowa strona z ogłoszeniami związanymi ze sprzedażą, kupnem, wynajmem lub zamianą nieruchomości  prowadzona pod adresem :            www.michalnieruchomosci.pl,, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca.
       Usługodawca - P.P.H.U. " Michał " Krzysztof Bocianowski, Siedziba Administratora , Kołobrzeg, ul. Dubois 16A/ 2
       Użytkownik  - każda osoba fizyczna bądź prawna, korzystająca z serwisu w celu przeglądania  zamieszczonych w nim .ogłoszeń
        Ogłoszenie - wirtualna prezentacja opisu oraz zdjęć nieruchomości będących w zasobach Biura Nieruchomości " Michał '.
        Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu.
        Urządzenia - komputer, laptop, smartfon lub każde inne urządzenie techniczne pozwalające korzystać z sieci www.
        Oprogramowanie - systemy operacyjne, przeglądarki internetowe, programy antywirusowe i każde inne oprogramowanie zainstalowane  na    Urządzeniu  Użytkownika  pozwalające na przyłączenie się do sieci www


            - Zasady dostępu Użytkownika do Serwisu.

     Dostęp jest bezpłatny, nie wymaga logowania ani podawania żadnych danych osobowych przez Użytkownika
     Dostęp jest nieograniczany czasowo ani ilościowo.
     Korzystanie z serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika  odpowiednich Urządzeń , oprogramowania oraz dostępu do internetu.

               

             -  Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy:

     Usługodawca oświadcza iż dołoży wszelkich starań aby  ogłoszenia umieszczane  w Serwisie były aktualne a w ich treść nie będzie sprzeczna z prawem   i obraźliwa lub powszechnie społecznie nieakceptowana.
     Usługodawca oświadcza iż nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki  wykorzystania przez Użytkownika informacji umieszczanych w Serwisie.
     Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia lub  modyfikacji ogłoszenia umieszczonego w serwisie w każdym terminie.
     Usługodawca informuje iż zamieszczone w serwisie Ogłoszenia nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości       pochodzą z informacji  uzyskanych od  właścicieli nieruchomości. Podane ceny i wysokości czynszów mogą ulec zmianie.


              - Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika :

    Użytkownik korzystający z Serwisu www.michalnieruchomości.pl powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu .
    Użytkownik oświadcza iż rozumie że treść, zdjęcia i inne informacje zawarte w Serwisie www.michalnieruchomosci.pl  stanowią własność  Usługodawcy  i jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie powyższych  - narusza prawa własności Usługodawcy.
    Użytkownik ma prawo korzystać z serwisu w dowolnym miejscu, i czasie zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z niniejszym regulaminem.
     Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą poprze formularz kontaktowy umieszczony na Serwisie ( zakładka Kontakt ) w każdym terminie.                                                               Kontakt telefoniczny z Usługodawcą  jest możliwy w godzinach pracy Biura podanych  w Serwisie ( zakładka kontakt )

  UWAGA!
Użytkownik kontaktując się z Biurem Nieruchomości " Michał " poprzez formularz kontaktowy, oświadcza iż podaje swoje dane kontaktowe dobrowolnie i oświadcza że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie kontaktu w podanej poprzez formularz sprawie i wykorzystywanie ich tylko do wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych.   Jednocześnie ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia.

              - Postanowienia końcowe:

    Usługodawca informuje Użytkownika, aby zapoznał się z " Polityka Cookies "  oraz z " Polityką Prywatności "  Serwisu .
    Usługodawca informuje iż nie bierze odpowiedzialności za niemożliwość korzystania z serwisu w przypadku wadliwości Urządzeń oprogramowania Użytkownika lub braku dostępu do sieci internet.
    Usługodawca informuje że korzystanie z serwisu jest bezpłatne a wszelkie opłaty związane z dostępem do sieci www, obciążają wyłącznie Użytkownika.
    Wszelkie informacje lub reklamacje oraz zapytania  - proszę składać poprzez formularz kontaktowy w zakładce " Kontakt " .
    Usługodawca oświadcza,  iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. nr 133, poz 883 ) , adres e-mail  oraz   inne  dane osobowe i kontaktowe Użytkownika  podane w formularzu kontaktowym, będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie do celów współpracy z Użytkownikiem.

 
    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.  Zmiany będą opublikowane na stronie Serwisu.


                                                                                                                                                                         Usługodawca   - Właściciel Serwisu

                                                                                                                                                                                   Krzysztof Bocianowski